ساغر
جام معرفت در مسیر دانایی ( ادبی،علمی،فرهنگی و اجتماعی)
نگارش در تاريخ دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ توسط رضا اسعدی - محمد رحیم پور

پاسخ خودآزمايي هاي سال دوم دبيرستان

خود آزمايي درس پانزدهم ( نظام آوايي زبان ) صفحه 91

1-

كلمه

هجا

تعداد هجا

واج ها

تعداد واج

توضيحات

دانش

/دا/نش/

2 هجا

/د/ا/ن/ــ /ش/

5واج

 

آسمان

/آ/س/مان/

3 هجا

/ء/ا/س/ــ/م/ا/ن/

7 واج

مطابق با تلفظ معيار

آسمان

آس/مان/

2 هجا

/ء/ا/س/م/ا/ن/

6واج

مطابق با تلفظ مذكور درفرهنگ لغت ها

نغز

/نغز/

1 هجا

/ن/ــ/غ/ز/

4 واج

 

كاشانه

/كا/شا/ن/

3هجا

/ك/ا/ش/ا/ن/ــ/

6واج

هاي پايان كلمه معادل ـِـ است

مهربان

/مه/ر/بان/

3هجا

/م/ــ/ه/ر/ــ/ب/ا/ن/

8 واج

مطابق با تلفظ معيار

مهربان

/مهر/بان/

2 هجا

/م/ــ/ه/ر/ب/ا/ن/

7 واج

مطابق با تلفظ مذكور در فرهنگ لغت ها

يادگار

/يا/د/گار/

3هجا

/ي/ا/د/ــ/گ/ا/ر/

7واج

مطابق با تلفظ معيار

يادگار

/ياد/گار/

2 هجا

/ي/ا/د/گ/ا/ر

6 واج

مطابق با تلفظ مذكور در فرهنگ لغت ها

« كلماتي مانند آسمان ، مهربان و يادگار دو تلفظي هستند . »

2 مجموعه ي حرف هاي يك واجي شامل شش گروه است :


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ توسط رضا اسعدی - محمد رحیم پور

پاسخ خود آزمايي زبان فارسي (2)

خودآزمايي درس اول  ( زبان و گفتار )  صفحه 6

1 با توجه به متن درس مي توان گفت كه توانش زباني، ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ گونه خطا و اشتباهي در آن اتفاق نمي افتد . بلكه خطا و اشتباه در گفتار رخ مي دهد . قواعد شطرنج نيز مثل توانش زباني ثابت و غير قابل تغيير است اما خود بازي شطرنج مانند گفتار است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسيار است .

2 افرادي كه از قدرت گفتار محروم اند وقتي كه مي خواهند از زبان استفاده كنند ، به جاي كمك گرفتن از نمود آوايي زبان ( گفتار ) از نمود حركتي استفاده مي كنند يا رفتارهاي غير زباني از خود نشان مي دهند . يا ارتباط افراد كرولال ازطريق نمودحركتي است و با اين روش مقصود همديگر را درك مي كنند .

3 الف)  تمايز زبان و گفتار به ما كمك مي كند تا بدانيم كه خطا و اشتباه فقط در گفتار رخ مي دهدولي رفع واصلاح آن به وسيله زبان صورت مي گيرد .     ب) افراد كر و لال نيز از توانايي ذهني زبان برخوردارند و به هنگام استفاده از آن به جاي  نمود آوايي يا گفتار ازنمود حركتي كمك مي گيرند .    ج)براساس اين تمايز نشان مي دهيم كه چرا گوناگوني لهجه اي و گويشي به يگانگي زبان آسيبي وارد نمي رسانند. علت اين امر آن است كه گوناگوني ياد شده به گفتار مربوط است نه به زبان .


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۷ توسط رضا اسعدی - محمد رحیم پور

خودازمایی های سال دوم تاریخ ادبیات

 

خود آزمايي درس اول

1) الفبا، براي اولين بار در ميان كدام يك از اقوام و در چه زماني رواح رواج پيدا كرد؟

پاسخ: در ميان فنيقيها و حدود سه هزار سال قبل از ميلاد.

 2)چرا سلسه­هاي تاريخي و حوادث سياسي نمي­توان در تقسيم بندي اصل و مبنا قرار گيرد؟

پ: زيرا سلسله­هاي تاريخي و حوادث سياسي و اجتماعي فقط مي­توانند سير تحول و گذرا يك دوره را به دوره­اي ديگر، كند يا تند كننده ولي هرگز در اين تقسيم بندي اصل و مبنا قرار نمي­گيرند.

 3) اوستاي موجود از چه كتابهايي تشكيل شده است؟

پ: اوستاي موجود از پنج كتاب ب ه نامهاي يسنا، يشتها، و يسپرد و نديدا و خرده اوستا تشكيل شده است كه جملگي حاوي نيايش اهورا مزدا، خداي بزرگ و بي­همتا. ايزدان و فرشتگان، ستايش پاكي و نيكي و راست كرداري، نكوهش ديوان و اهريمنان و همچنين دستورها و احكام و ذكرهاي مذهبي است.

 4) خداي نامه چيست و منشأ و سرمشق چه نوع آثاري است؟

پ: كتابي مهم است كه در اواخر عهد ساساني پديدآمد و در نخستين سده­هاي اسلامي چند بار به عربي ترجمه شد و از روي ترجمه­هاي آن سيرالملوك ها و شاهنامه­هاي متعددي پرداخته شد كه يكي از آنها شاهنامه­ منثور ابومنصور عبدالرزاق توسي است. اين كتاب منشأ و سرمشق آثار تاريخ نویسی در دوره های بعد گردید

                                                                                                                                                                                                                                        


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۷ توسط رضا اسعدی - محمد رحیم پور
جواب خود آزمايی های ادبيات فارسی سال دوم دبيرستان

 

خودآزمایی درس اول:

                                                                                                                            

ج1:ما را آن ده که آن به .

ج2:اعمال و کارهای انسان.

ج3:به ضربت خوردن حضرت علی(ع)و اسارت ضارب و تاکید حضرت بر مدارا کردن با وی.

ج4:نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت/متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را.

ج5:اگر شعر را از حافظ بدانیم منظور ازپیام آشنا"الهام الهی و الطاف رحمانی"و مقصود از آشنا"خود حافظ"است و چنانچه شعر را گفته ی شهریار بدانیم پیام آشنا"پیامی از حضرت علی(ع)" و منظور از آشنا"شهریار است.     

ج6:آزاده و سرمستم،خود کرده به هامونم      رانده است جنون عشق،از شهر به افسونم

بیت اشاره به داستان لیلی و مجنون دارد.

براي ديدن پاسخ خودآزمايي‌هاي دروس ديگر ادامه‌ي مطلب را كليك كنيد.

 


ادامه مطلب...